Bizimle iletişime geçiniz

Gündem

Terazi şaştı: Adalet Bakanlığı yandaş basına çalışıyor

Adalet Bakanlığı, yandaş gazetelerin yalan haberler nedeniyle aldıkları cezaları Yargıtay’a taşıyor. Yargıtay da mahkeme kararlarını hükumet yanlısı yayın kuruluşları lehine bozuyor.

BOLD – Adalet Bakanlığının, AKP’ye yakın basın kuruluşlarıyla ilgili verilen çok sayıda kesinleşmiş yargı kararını ‘basın özgürlüğünü’ gerekçe göstererek ‘kanun yararına bozma’ yoluyla Yargıtay’a taşıdığı ortaya çıktı. Yargıtay’ın bakanlığın başvurularının neredeyse tamamını kabul ederek, yandaş basın lehine bozduğu görüldü.

Bakanlığın, bu yolla yandaş basının aleyhine çıkan çok sayıda mahkeme kararının bozulmasını sağladığı belirlendi. Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün 2019 raporuna göre basın özgürlüğünde dünyada 159’uncu sırada yer alan Türkiye’de, Adalet Bakanlığının bu yolla iktidar yanlısı basının yaptığı haberlerde kişilik haklarının ihlal edildiğini düşünen kişilerin yaptığı başvuruların sonucunda verilen mahkeme kararlarının bozulmasını sağladığı ortaya çıktı.

Diken’in Yargıtay kararları arasında yaptığı araştırmaya göre Adalet Bakanlığı çok sayıda dosyada Sabah, Takvim, Star gibi iktidar yanlısı gazetelerin aleyhine çıkan kesinleşmiş kararları ‘kanun yararına bozma’ talebiyle Yargıtaya taşıdı. Bakanlığın başvurduğu ‘kanun yararına bozma’ yolu, ceza yargılamasında olağanüstü bir yol olarak biliniyor ve kesinleşen yargı kararlarının Yargıtay’da bozulmasını sağlamak için kullanıyor. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre ‘kanun yararına bozma’ yoluna hâkim veya mahkeme tarafından verilen ve istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen karar veya hükme karşı Adalet Bakanlığı başvurabiliyor. Kanun yararına bozma talebi sonrası Yargıtay dairesinin verdiği bozma kararına karşı yerel mahkemelerin direnme hakkı ise bulunmuyor.

Adalet Bakanlığının kanun yararına bozma yoluna gittiği bazı mahkeme kararları şöyle:

ÖZTÜRK YILMAZ-SABAH DAVASI

Sabah gazetesinin 1 Şubat 2018 tarihli sayısında eski CHP Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz hakkında yayınlanan ‘Tacizden kovulmuş’, ‘Kadın personeli taciz etti, bakanlıktan kovuldu’ ve ‘Çaycıyı elektrikli testereyle kovalamış’ başlıklı yazılar sebebiyle Yılmaz’ın avukatının başvurusu üzerine Ardahan Sulh Ceza Hakimliği tekzip yayınlanmasına karar verdi. Gazetenin avukatlarının tekzip kararına karşı yaptığı itiraz Kars Sulh Ceza Hakimliğince reddedildi. Bunun üzerine devreye giren Adalet Bakanlığı konuyu Yargıtaya taşıdı. Yargıtay 19. Ceza Dairesi, bakanlığın başvurusunu kabul etti ve tekzip yayınlanması kararını kaldırdı. Kararda ‘ana muhalefet partisinin bir milletvekili olan başvuran hakkında, basında çıkan haber ve tartışmaların seçim sonrası ortaya çıkan siyasi mücadele ikliminde değerlendirilmesi, sarf edilen sözlerin sırf kişiliğe hakaret niteliğinde olmayıp genel anlamda yaşanan maddi olaylara dair yorum ve değerlendirmelerden oluştuğu, bu yönüyle basın özgürlüğü çerçevesinde kaldığının kabul edilmesi gerektiği’ savunuldu.

MEHMET Y. YILMAZ – TAKVİM DAVASI

Yazar Mehmet Y. Yılmaz’ın Hürriyet gazetesinde 31 Temmuz 2015 günü yayınlanan ‘Damadın gazetesini okumamışlar’ başlıklı yazısına karşı Takvim gazetesinin avukatlarının yaptığı tekzip, düzeltme ve cevap metninin yayımlanması ile erişimim engellenmesi talepleri İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından reddedildi. Bu karara yapılan itiraz da İstanbul 4. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından yerinde bulunmadı ve karar kesinleşti. Bunun ardından Adalet Bakanlığı kanun yararına bozma yoluna başvurdu. Yargıtay 19. Ceza Dairesi ise bakanlığın başvurusunu yerinde bulmadı. Daire kararında ‘haberin, iki farklı medya grubunun, gazetelerinde şehit cenazeleriyle ilgili yaptıkları haberlerin kapsamı ve boyutu üzerinden karşılaştırma yaparak kimin daha çok vatansever olduğu, kimin daha az vatansever olduğu hususunda birbirlerine yönelttikleri yorum, eleştiri ve değer yargılarından ibaret olduğu, dolayısıyla karşılıklı atışma şeklinde yazı ve düzeltme cevap taleplerinin özellikle de başvuran tüzel kişinin şeref ve haysiyeti yönünden bir saldırı niteliğinde olmadığı’ belirtildi.

SABAH’IN YALAN HABERİ

Sabah gazetesinin 19 Aralık 2014 tarihli sayısında ‘Birbirlerini suçladılar’ başlıklı yazıda, iddia edilen paralel yapı ile iltisaklı olduğu yönünde bilgilere yer verilen dönemin Hakkari il emniyet müdürü ile şube müdürünün birbirleri hakkında sarf ettiği sözler ve suçlamalarla ilgili bir haber yapıldı. Haberin en sonunda yer alan bir cümle ile o dönem izinli olan şube müdür yardımcısı makamından bahsedildi, ancak ismi açıkça yazılmadı. Ancak söz konusu müdür yardımcısı haberde kendisinin paralel yapıyla ilişkilendirilmeye çalışıldığı gerekçesiyle düzeltme ve cevap metni yayımlanması talebiyle Ovacık (Tunceli) Sulh Ceza Hâkimliğine başvurdu. Hakimliğin bu talebi reddetmesi üzerine Tunceli Sulh Ceza Hakimliği’ne başvuran polis müdürü istediği sonucu aldı ve hakimlik düzeltme ve cevap metninin yayınlanmasına karar verdi. Konu yine Adalet Bakanlığının başvurusu üzerine Yargıtay 19. Ceza Dairesi’ne geldi. Daire, ‘haberde polis müdürünün ismine yer verilmediği gibi, herkes tarafından kolaylıkla tanınmasına yol açabilecek şekilde diğer özelliklerinden veya görevi sırasında bu görevi nedeniyle konusu suç oluşturan ve hukuka aykırı gerçek dışı bir fiilden de bahsedilmediği’ gerekçesiyle cevap ve düzeltme yayınlanması yönündeki hakimlik kararını kaldırdı.

ÇIPLAK DOLAŞMA KAVGASI

Sabah gazetesinin 19 Ağustos 2008 tarihli nüshasında ‘Çıplak dolaşma kavgası’ başlığı ile yayımlanan yazı ve Sabah gazetesinin Günaydın ekinin aynı tarihli nüshasında yer alan haberde oyuncu Berrak Tüzünataç’ın komşularının, gece evde perdeleri kapatmadan çırılçıplak dolaştığını iddia ettikleri ve Tüzünataç’ın kendisini uyaran bir komşusuna “Geri zekâlılar size ne” diye bağırdığı ileri sürüldü. Tüzünataç’ın cevap ve düzeltme isteminin kabulü ile tekzip yazısının yayımlanmasına dair İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesinin kararına yapılan itiraz İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesince reddedildi. Ancak olayın üzerinden tam 9 yıl geçtikten sonra Adalet Bakanlığı kanun yararına bozma yoluyla bu kararın kaldırılması talebiyle Yargıtaya başvurdu.

Yargıtay 19. Ceza Dairesi ise 3 Mayıs 2018’de verdiği kararla bakanlığın bu talebini kabul etti. Kararda uyuşmazlığın konusunun, Tüzünataç’ın evde nasıl dolaştığı veya komşularla aralarında geçen tartışmanın gerçek olup olmadığı değil, habere konu edilen yazıyla acilen giderilmesi ve düzeltilmesi gerekli bir kişilik hakkı ihlali içerip içermediğinin tespiti olduğu savunuldu. Haberde oyuncunun özel hayatına ilişkin gizli bilgilere değil, komşularıyla arasında yaşandığı iddia edilen bir tartışmaya yer verildiği belirtilen kararda ‘dolayısıyla haberin ifade ve basın özgürlüğü kapsamında kaldığı, düzeltme ve cevap metni yayınlanmasını gerektirmediği’ savunuldu.

GAZETE DÜZELTMEYİ YAYINLAMADI

Takvim gazetesinin 20 Ocak 2015 tarihli nüshasında ‘İnlerine Girildi’ başlığı ile yayımlanan yazı nedeniyle düzeltme ve cevap isteminin kabulü ile tekzip metninin yayımlanmasına dair Edirne Sulh Ceza Hakimliği karar verdi. Karara yapılan itiraz Kırklareli Sulh Ceza Hakimliğince reddedildi. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı iki yıl sonra 19 Ocak 2017’de Yargıtaya başvurarak kararın kanun yararına bozulmasını istedi.

Başvuruya ilişkin Yargıtay 19. Ceza Dairesinin kararında, haber içeriğinde, Marmara bölgesinin sözde imamlarının isimleri açıklanırken, başvuranın da fotoğraf ve isminin ‘Edirne ili imamı’ olarak yayımlandığı, başvuranın hakkında örgüt üyeliği nedeniyle iddianame düzenlendiği ve halen firari olduğu yönünde bilgilere yer verildiği belirtildi.

Daire kararında ‘habere karşı gönderilen düzeltme ve tekzip metnine dair noter ihtarnamesinin, gazetenin sorumlu müdürünün daimi çalışanı olduğu anlaşılan bir kişiye tebliğ edildiği, ancak muhatabın iş yerinde geçici olarak olmamasının sebebinin ve evrakı alan kişinin muhatap adına tebliğ almaya yetkili memur veya müstahdem olup olmadığının açıkça yazılmadığı’ gerekçesiyle cevap ve düzeltme metninin yayınlanmamasına karar verildi.

CEZA GENEL KURULU

Bakanlığın kanun yararına bozma talebiyle yaptığı başvurulardan ikisi de Ceza Genel Kurulu’na geldi ve bakanlığın talebi doğrultusunda tebligatta hata yapıldığı gerekçesiyle tekzip metinlerinin yayınlanmamasına karar verildi.

TIR DOSYALARI HABERİ

Star gazetesinde 27 Şubat 2014’de yayınlanan ‘Tır dosyasını kaçırma planı’ ve ‘Askeri savcılıktan MİT dosyasını kaçırma girişimi, durdur ve bize gönder’ başlıklı haberlerde Genelkurmay Askeri Savcılığının Adana başsavcılığına yazı yazarak adli soruşturma dosyasının askeri casusluk suçundan dolayı kendilerine gönderilmesinin istendiği yönündeki bilgilere yer verildi. Haberde ismi geçenlerden biri tekzip metni yayımlanmasına ilişkin Ankara 22. Sulh Ceza Mahkemesinden karar aldı. Bu karara yapılan itiraz Ankara 6. Asliye Ceza Mahkemesince reddedildi. Bunun ardından yine bakanlığın kanun yararına bozma başvurusu ile konu Yargıtaya taşındı. Yargıtay 19. Ceza Dairesi, yazı içeriğinde başvuranın isminin açıkça yazılmış olmasına rağmen ‘başvuranın kişiliği hakkında şeref ve haysiyetine dair saldırı niteliğinde bir ifade kullanılmadığı’ gerekçesiyle tekzibin yayınlanmamasına karar verdi.

Altun çiftine “4 maaş” eleştirisinde bulunan 6 paylaşıma erişim yasağı

Gündem

Yuva hasreti çeken çocuklara gönderdiği resim pes dedirtti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, devlet korumasındaki 13 bin çocuğa kendi çizdiği aile sıcaklığını anlatan bir kompozisyonun yer aldığı bayram kartları gönderdi.

BOLD – 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda makamında ağırladığı çocuklara Ramazan dolayısıyla ikramda bulunmayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, devlet korumasındaki 13 bin çocuğa, çizdiği ‘ev’ resmin yer aldığı bayram kartı gönderdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Devlet koruması altındaki çocuklara bu kez Bakan Yanık sürpriz yaptı. Çocuklar için bayram kartı hazırlayan Yanık, bu kartları Bakanlığa bağlı çocuk evleri, çocuk evleri siteleri ve çocuk destek merkezlerinde koruma ve bakım altında bulunan çocuklara gönderdi” ifadeleri yer aldı.

SÜRPRİZ YAPTIK

“Mutlu Bayramlar” ifadesiyle kalp içinde ev, ağaç ve kuşlardan oluşan kompozisyonun yer aldığı kartlarla çocukların bayramını kutlayan Yanık, “Bayramlarda çocuklarımız bize resim çizip bayramımızı kutlardı. Bu bayram bin 369 kuruluşumuzdaki 13 binin üzerinde evladımıza bir sürpriz yaptık” dedi.

Bakan Yanık, bayram kartını hazırladığı anlara ilişkin videoyu da “BizBüyükBirAileyiz” etiketiyle sosyal medya hesabından paylaştı.

NEYİ BAŞARMAYA ÇALIŞTI ACABA

Bakan Yanık’ın kendi çizdiği ‘Ev’ resmini aile hasreti çeken, devlet korumasındaki çocuklara göndermesi sosyal medyanın da gündemindeydi. Sosyal medya kullanıcıları Bakan Yanık’ı ’empati yoksunu’ olmakla eleştirdi.

Yanık’a tepkisini dile getiren Yunus Emre adlı kullanıcı, “Bakan Yanık, siz bakmayın ablacım. Bir bakan seçimi en fazla ne kadar hatalı olabilirdi sorusuna tek başına yanıt oldu! Yurtta kalan çocuklara aile sıcaklığını sunan bir çizim göndererek neyi başarmaya çalıştı acaba cidden?” diye sordu.

UZMANLAR YORUMLASIN

Yanık’ın gönderdiği resmin pedagoglar tarafından incelenmesi gerektiğini vurgulayan Filiz Aslan kullanıcı da, “Resmi Bakan Yanık çizmiş, çocuklara yollamış, güneş çığlık atıyor, ev üzgün surat gibi, kuşu yolmuşlar sanki, mevsim bahar soba niye tütüyor? Bu kadın beni ürkütüyor, ciddiyim. Uzmanlar yorumlasın lütfen” dedi.

Kaymakama külliye

Okumaya devam et

Gündem

Kaymakama da külliye

AKP iktidarı Gaziosmanpaşa Kaymakamı için de itibardan tasarruf etmedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun paylaştığı yeni GOP Hükumet Konağı, büyüklüğü ve Beştepe’ye benzerliğiyle tepkilerin odağı oldu.

BOLD – İstanbul Gaziosmanpaşa’da yapılan yeni hükumet konağının Beştepe’ye benzerliği ve israf boyutu sosyal medyada gündem oldu.

PROJENİN ÖZELLİKLERİ

Gaziosmanpaşa Hükümet Konağı, Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 25 bin 325 metrekarelik alan üzerine inşa edildi. Proje bünyesinde; 6’sı engelli otoparkı olmak üzere 136 araçlık otopark, bay-bayan mescit, 160 kişilik yemekhane, 330 kişilik konferans salonu, Tapu Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü, İlçe Tarım Gıda Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Kaymakamlık bulunuyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu binanın kullanıma hazır olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Soylu paylaşımında binanın görselleriyle şu ifadeleri kullandı: “İstanbul Gaziosmanpaşa’ya, Yeni Hükümet Konağımız yakıştı mı çok yakıştı. Gaziosmanpaşa Hükümet Konağımız hizmete hazır.”

BAKAN SOYLU’YA VATANDAŞTAN TEPKİ

AKP’yi zor günlerde vatandaşları desteksiz bırakarak, saraylar yapmakla suçlayan sosyal medya kullanıcıları Soylu’nun paylaşımına tepki gösterdi.  Bir takipçisi Soylu’ya şu cümlelerle yüklendi: “Bu cillop gibi hükümet konağı yapmak yerine desteğe ihtiyacı olan vatandaşlarımıza maddi anlamda destek olmuş olsaydınız daha iyi olmaz mıydı? böyle bir dönemde böyle bir hükümet konağına gerçekten ihtiyaç var mıydı?”

ŞAKA DEĞİL CİDDİLER

Hükumet konağının Beştepe’ye benzerliği sosyal medyada tartışma konusu oldu. Gazeteci Zafer Arapkirli konuyla ilgili paylaşımında, Soylu’nun tweetini alıntılayarak, “İstanbul’da Gaziosmanpaşa’ya yapılan yeni hükümet konağı (İçişleri Bakanı paylaştı) Tek eksiği, Kaymakam için, dış kapıdan içeri uzuuuun bir kırmızı halı. Girerken kenara dizilecek mızraklı muhafızlar için ihaleye çıkılır artık. Vallahi şaka değil. Ciddiler.” ifadelerini kullandı.

Zafer Arapkirli’nin paylaşımına yorum yazan CHP eski milletvekili Hüsnü Bozkurt ise şunları kaydetti: “Koskocaaaaa Kaymakam itibardan tasarruf mu etsin yani Zafer Bey.”

Gardaşım Azerbaycan neden İsrail’i destekliyor

 

Okumaya devam et

Gündem

Cengiz Holding’den köylülere tehdit

Rize İkizdere’deki köylülerin direnişiyle gündeme gelen Cengiz Holding, Kazdağı’nda işletmek istediği altın-bakır madenine tarlalarını satmaları için köylüleri tehdit etti.

BOLD – İkizdere’deki faaliyetleri gündemde olan Cengiz Holding, Kazdağı Halilağa bölgesinde işletmek için çalışmalarını sürdürdüğü altın-bakır madeni ile ilgili yöre köylülerine tehdit içeren mektuplar gönderdi.

Evrensel’den Özer Akdemir’in haberine göre, şirketin avukatlarının kaleme aldığı mektupla maden çevresindeki köylülere arazilerini şirkete satmaları yönünde baskı yapıldı.

Köylülere 28 mayıs 2021 tarihinde Hacıbekirler köyünde bulunan salonda pazarlığa çağıran mektupta, “Pazarlık görüşmelerine katılmadığınız ya da görüşmelere katılıp da satış konusunda anlaşamadığımız takdirde durum Noter marifetiyle tespit edilecek ve bunun sonucunda da 3213 sayılı Maden Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılması için ilgili Bakanlığa talepte bulunulacaktır” ifadeleri yer aldı.

“ÇİFTÇİLER GÜNÜNDE KÖYLÜLERİ REVA MI BU?”

Şirket tarafından resmen tehdit edildiklerini söyleyen Muratlar köylülerinden Mustafa Alper Ülger, “Dünya Çiftçiler gününde, her türlü olumsuz koşullara rağmen var olmaya, üretmeye çalışan köylülere reva mı bunlar?” dedi.

Yöre köylüleri şirketin pandemi yasaklarına rağmen Eylül 2020 tarihinde yapmak istediği ÇED toplantısını protesto ederek yaptırmamıştı.

MADEN ALANI KÖYE 730 METRE UZAKLIKTA

ÇED raporuna göre bölgede açık ocak üretim yöntemi ile bakır madenciliği yapacağını ileri süren şirket, “yer altı ocağı üretim yöntemi ile elde edilmesi planlanan altın için bu proje (Halilağa Bakır Projesi) kapsamında herhangi bir üretim faaliyeti gerçekleştirilmeyecektir” diyor.

Yöre köylüleri buna rağmen şirketin bakır ve altın işletmeciliğini birlikte yapacağı endişesini dile getiriyorlar. Zaten madene 2012 yılında verilen ÇED Raporu’da bakır-altın madeni projesi için verilmiş durumda.

Bayramiç İlçe merkezine 22, en yakın köylerden Hacıbekirler köyüne 0.73 kilometre, Muratlar köyüne 1.74 kilometre uzaklıkta yer alacak olan madenin diğer köyleri uzaklığı ise şöyle; Halilağa köyüne 4.42 kilometre, Söğütgediği köyüne 3.51 kilometre, Yanıklar köyüne 3.19 kilometre Osmaniye köyüne 2,33 kilometre.

MADEN ALANI GÖLET VE BARAJLARA YAKIN

Küçüklü Sulama Göleti’ne 6.67 kilometre uzaklıkta bulunan proje alanı, yapımı için master planı aşamasında bulunan Uzunalan Barajına 12.05 kilometre uzaklıkta. Proje yakınında içme ve sulama suyu barajı olarak kullanılan Altınzeybek-2 ve Bayramiç Barajı da proje alanına yakın olan barajlardan.

İki yıl inşaat dönemi, 15 yıl işletme dönemi ve 2 yıl kapatma dönemi olmak üzere 19 yıllık bir ömrü olacağı ileri sürülen Halilağa Bakır Projesi’nin de inşaat aşamasında 2 bin ve işletme aşamasında ise 1000 kişi çalıştırılacağı ileri sürülüyor.

Okumaya devam et

Popular

0Shares
0