Ekonomi

Bankalar müşteri sırrını paylaşacak: Kim bu yetkili kurumlar?

Bankaların müşteri bilgilerini saklama yükümlülüğü değişti. Banka sırrı ya da müşteri sırrı niteliğindeki bilgiler yetkili kılınan mercilerle paylaşılabilecek.

BOLD – Sır niteliğindeki bilgilerin paylaşılması hakkındaki yönetmelik, Resmi Gazetede yayımlandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yönetmeliğinin 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girmesiyle müşteri bilgilerinin paylaşılmasında yeni döneme geçilecek.

MÜŞTERİ SIRRI ÜÇÜNCÜ KURUMLARLA PAYLAŞILACAK

Bankacılık faaliyetlerine özgü olarak bankalarla müşteri ilişkisi kurulduktan sonra oluşan gerçek ve tüzel kişilere ait veriler, müşteri sırrı hâline gelecek. Yönetmeliğe göre müşteri sırrı ve banka sırrı niteliğindeki bilgiler, sadece belirtilen amaçlarla sınırlı olmak ve ölçülülük ilkesine uygun olarak bu amaçların gerektirdiği kadar veriyi içermek kaydıyla paylaşılabilecek. Karşı tarafın bilgilerin içeriğine vakıf olup olmadığına bakılmaksızın sır kapsamındaki bilgilerin aktarılması da paylaşım olarak kabul edilecek.

VATANDAŞ BİLGİLERİNİ PAYLAŞMAK SERBEST

Yönetmeliğe göre, banka ve finansal kuruluşların, gizlilik sözleşmesi yapılması ve sadece belirtilen amaçlar ile sınırlı kılınması koşuluyla banka sırrı ya da müşteri sırrı niteliğindeki bilgileri kendi aralarında doğrudan doğruya ya da Risk Merkezi veya en az beş banka ya da finansal kuruluş tarafından kurulacak şirketler vasıtasıyla paylaşımı da sır saklama yükümlülüğüne aykırılık teşkil etmeyecek.

PAYLAŞILABİLECEK BİLGİ VE BELGELER

Sır saklama yükümlülüğüne aykırılık teşkil etmeyecek durumlar arasında; konsolide finansal tablo hazırlama çalışmaları, risk yönetimi ve iç denetim uygulamaları, banka sermayesinin yüzde 10 ve daha fazlasını temsil eden payların satışı amacıyla yapılacak değerleme çalışmalarında bilgi ve belge verilmesi de yer alıyor.

BİLGİ PAYLAŞIM KOMİTESİ KURULACAK

Bankaların, ölçülülük ilkesini dikkate alarak müşteri sırrı ve banka sırrı niteliğindeki bilgilerin, paylaşımını koordine etmek ve gelen paylaşım taleplerinin uygunluğunu değerlendirerek bu değerlendirmeleri kayıt altına almakla sorumlu olan ve görev tanımları ile çalışma esasları banka yönetim kurulu tarafından onaylanan Bilgi Paylaşım Komitesi kurması zorunlu olacak. Sıfat ve görevleri dolayısıyla bankalara veya müşterilerine ait sırları öğrenenler, söz konusu sırları bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamayacaklar. Bu yükümlülük görevden ayrıldıktan sonra da devam edecek.

Bir gerçek veya tüzel kişi müşterinin, bankanın müşterisi olduğunu gösterir her türlü bilgi de müşteri sırrı kapsamında sayılacak. Müşteri ilişkisi kurulmamış olsa dahi, başka bir banka nezdinde bulunan müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin elde edilmesi ve öğrenilmesi de bu kapsamdaki yükümlülüğe tabi olacak.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210604-6.htm

 

Popular

Copyright © 2018 Boldmedya