Politika

AKP halka acımadı

Salgın dönemlerinde kalabalık etkinlik yapan AKP’lilere ceza kesilmezken, ailesini geçindirmek için sokağa çıkan, maskesini yanlış takan yüz binlerce kişiye ceza kesildi. Sarayla yakın müteahhitlerin milyarlık cezalarını silen AKP Hükumeti, halkın koronavirüs cezalarını ise görmezden geldi. Halkın otoyol ve köprü cezaları da silinmedi. 

BOLD – Gelir ve kurumlar vergisi, karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin kayıtlar, gümrük vergileri, sigorta primleri, KYK borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. SGK prim borçları, gümrük cezaları da yeniden yapılandırılabilecek yasaya göre otoyol, köprü cezaları ile koronavirüsle mücadele kapsamında kesilen idari para cezaları yapılandırma dışında tutuldu.

KAMU BORÇLARI YAPILANDIRILIYOR

Resmi Gazete’de yayınlanıp yürürlüğe giren yasaya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına 30 Nisan 2021’e kadar olan bazı borçlar yapılandırılacak. 30 Nisan tarihinden önceki kesinleşmiş borçlar yapılandırmadan yararlanacak. Bunun için 31 Ağustos’a kadar başvuru yapılması gerekecek. İlk taksit ödemeleri eylül sonuna kadar yapılacak.

KÜÇÜK BORÇLAR YAPILANDIRMA KAPSAMINDA

Belediyelerin su, atık su ve katı atık ile sunduğu bazı hizmetlerden kaynaklanan ücret alacakları, aldığı bazı paylar, büyükşehir belediyelerinin katı atık ücretleri ile su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları; Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Barolar Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği ile Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin bazı alacakları yapılandırılacak. Her bir taşıt için motorlu taşıtlar vergisi, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10’unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince fenni muayene izni verilecek. Kesinleşmemiş ya da yargı aşamasında olan resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergileri, çeşitli oranlarda yapılandırılacak.

YANDAŞ ŞİRKET BORÇLARI İLE KOVID-19 CEZALARI KAPSAM DIŞI

Hesaplanan borç, ilgilinin durumu ve ödenmesi gereken meblağ dikkate alınarak azami 5 yıla kadar taksitlendirilebilecek. Yapılandırılacak tutarların, kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi halinde vade tarihinde değişiklik yapılmayacak. Yasaya göre, SGK prim borçları, gümrük cezaları da yeniden yapılandırılabilecek. Otoyol ve köprü cezaları da bu kapsam içinde yer aldı. Koronavirüsle mücadele kapsamında kesilen idari para cezaları ise yapılandırma dışında tutulacak.

AKP MİTİNGİNE CEZA YOK, SOKAKTA YATANA VAR

Salgın döneminde lebalep dolu salonlarda kongre yapan ve son olarak Afyonkarahisar’ın Güney ilçesindeki seçimlerde salgın kurallarına riayet edilmeden mitingler düzenleyen AKP’nin bu etkinliklerinde ceza kesilmedi. Evine geçindirmek için sokağa çıkanlar, evi olmadığı için sokakta yatan ya da maskesini kısa süre çene altına indirdiği MOBESE kamerasından tespit edilenlere, saat kısıtlamasına uymayan esnaflara kesilen 3 bin 150 liradan başlayan salgın cezaları ise tahsil edilecek. Salgının başladığı geçen yıl mart ayından beri halka kesilen salgın cezalarının toplamı 10 milyar lirayı aştı.

Yüzde 60 engelli öğretmen Cafer Türker Hadimioğlu tutuklandı

Popular

Copyright © 2018 Boldmedya