Bizimle iletişime geçiniz

Politika

İnfaz paketinde 55 madde kabul edildi 3 değişiklik var

İnfaz düzenlemesinin ikinci bölüm görüşmeleri tamamlandı. Yapılan üç değişiklik de AKP’nin oylarıyla oldu. MİT’e karşı işlenen suçlarda indirim yapılmayacak.

BOLD – İnfaz düzenlemesinin görüşmelerinde ikinci bölüm görüşmeleri tamamlanarak, ilk 55 maddesi kabul edildi. Görüşmelerde yapılan değişiklikle bir yıllık maktu denetimli serbestliğin devamına karar verildi. Böylece hapis cezası alan herkes cezaevine girmeyecek.

Meclis Genel Kurulu’nda görüşmeleri devam eden infaz yasa teklifinin 31 ile 55 arası maddelerini kapsayan ikinci bölümünün görüşmeleri tamamlandı. Görüşmelerde, 32, 46 ve 48’inci maddeleri hariç, diğer maddeler değişikliğe uğramadan kabul edilerek yasalaştı. HDP, CHP ve İYİ Parti’nin her bir madde için verdiği değişiklik önergeleri ise AKP-MHP oylarıyla reddedildi.

Teklifin ikinci bölümü üzerindeki görüşmelerde milletvekilleri sabahladı. Saat 13:00’da başlayan görüşmeler, sabaha karşı saat 04:25’te sona erdi.

Üç maddede yapılan değişiklikler, muhalefetin itirazıyla AKP tarafından verilen değişiklik önergeleriyle oldu. Görüşmelerde teklifin 32’nci maddesinde yapılan değişiklikle, Basım İlam Kurumu’ndan resmi ilan ve reklam alamayan gazeteler cezaevine girebilecek.

‘YÜZE KEZZAP ATANLAR’ YARARLANMAYACAK

Teklifin 48’inci maddesi, Ceza Kanunu’ndaki üçte iki olan olan infazı, yarı oranına indiriyordu. Ancak yapılan değişiklikle istisna hükümler getirildi. Buna göre, “yüze kezzap atma” gibi canavarca hisle işlenen suçlarda yarı oranında inmeyip, üçte iki oranında kalacak. Böylece kamuoyunda tartışma yaratan Berfin Özek’in yüzüne kezzap atan fail Ozan Çeltik düzenlemeden yararlanmayacak. AKP’li Ali Özkaya, yapılan değişikliğe ilişkin, “Yüze kezzap atma gibi gerçekten canavarca hisle işlenen suçları da bunun içine alarak burada da yarına oranına inmeyip, üçte iki oranında kalmasını arzu ediyoruz” diye konuştu.

MİT’E KARŞI İŞLENEN SUÇLAR

Ayrıca aynı değişiklik önergesiyle çocukların işlediği uyuşturucu, örgüt kapsamındaki suçlar, terör suçlarında da üçte iki oranında oranı korunacak. Aynı maddede Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT) karşı işlenen suçlarda da mevcut kanunda üçte iki oranında korunacak.

‘MAKTU DENETİMLİ SERBESTLİĞİN DEVAMINA’

Teklifin 46’ncı maddesinde de değişikliğe gidildi. Mevcut infaz sisteminde (koşullu salıverme oranı ve 1 yıllık denetimli serbestlik uygulandığında) 18 ay (veya altı) hapis cezası alan bir kişi pratikte hapis yatmıyor. Ancak yeni getirilen infaz yasası düzenlemesi, herkesin belli bir süre cezaevi kurumuna girmesini öngörüyordu. Madde üzerinde yapılan değişiklikle eski uygulamaya geri dönülerek, denetimli serbestlik koşullarının uygulanmasına dönüldü.

AKP Milletvekili Ali Özkaya, değişikliğe ilişkin Genel Kurul’da yaptığı açıklamada, değişikliğin gerekçesine dair şunları söyledi: “46’ncı madde malum bizim koşullu salıverilmedeki 1/2, 2/3, 3/4 oranlarında maktu denetimli serbestlikten nispi denetimli serbestliğe geçişimizle ilgili temel bir maddemizdi. Bunu müzakeremiz sonucunda inşallah bir başka kanun teklifi içinde görüşmeyi uygun gördük ve bir yıllık maktu denetimli serbestliğin bu aşamada devamına karar verildi. O maddenin kabul edilmesiyle birlikte 1/10 dediğimiz denetimli serbestliği bu aşamada kaldırmış olduk, o maddeyi böylece kabul ederek düzenlemiş olduk.”

İkinci bölümde kabul edilen bazı önemli yasalar şöyle:

“* Hükümlülerin kamu kuruluşlarında bağlı kütüphanelerden yararlanması ve ilgili düzenleme.

* Basın ilan kurumunda resmi ilan ve reklam alamayan gazeteler cezaevine girebilecek.

* Kapalı ceza infaz kurumlarındaki hükümlü iki ayda bir kez, ayrıca dini bayram, yılbaşı veya kendi doğum günlerinde dışarıda gönderilen ve kurum güvenliği için tehlikeli olmayan bir hediyeyi kabul etme hakkına sahiptir. Çocuk ve 65 yaş üstü hakkını tamamlamış hükümlüler beraberinde çocuğu olan kadın hükümlüler, idare ve gözlem kurulu tarafından alınacak karar doğrultusunda belirtilen zaman dilimi dışında da hediye kabul edebilir.

* Hükümlülerin değerlendirmesi ve iyi halin belirlemesi ile ilgili düzenleme: Buna göre iyi halin belirlenmesinde en geç 6 ayda bir gözlem kurulu tarafından değerlendirilecek. Düzenlemede, toplam 10 yıl yada daha fazla ceza hapsine mahkum olanlar ile terör suçları örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar, kasten öldürme suçları, cinsel dokunmazlığa karşı ilenen suçlar, uyuşturucu ve uyarıcı madde, imal ve ticareti suçlarında mahkum olanlar hakkında yapılacak açık ceza infaz kurumuna ayırma, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazına ve koşulu salıvermeye ilişkin değerlendirmelerde idare ve gözlem kuruluna Cumhuriyet Başsavcısı veya belirleyeceği bir Cumhuriyet Savcısı başkanlık edecek. Ayrıca, idari ve gözlem kuruluna Cumhuriyet Başsavcısı tarafından belirlenen izleme kurulu üyesi ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık bakanlığı il veya ilçe müdürlükleri tarafından belirlenen uzman bir kişi katılacak.

* Hükümlük süresinin 5’te biri yerine, 10’nda birini iyi halle geçirmiş olan hükümlünün izin kullanması, sağlık rapor ile izin kullanma, izin ihlalinin doğal affet durumlarında cezalandırılmamasını içeriyor. Ancak madde kapsamına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar girmeyecek.

* Üç ayda bir üç gün olan izin süresi 7 güne çıkarılacak. Ayrıca hastalık yada doğal afetler gibi zorunlu hallerde bu izinler birleştirebilecek. Ancak bu maddeden siyasi tutsaklar kapsam dışı bırakılacak.

* Salgın hatalık, doğal affet, savaş veya seferberlik durumunda bu sebeplerden dolayı izinden dönemeyen veya geç dönen hükümlülere ceza verilmeyecek. Siyasi tutsaklar bu madde de kapsam dışı bırakılacak.

* Mahkumiyet hükmünün durumunda duraksama olursa veya sonradan yürürlüğe giren kanun hükmünün TCK 7’nci kapsamında değerlendirilmesi gerekirse, hükmü veren mahkemede çektirilecek cezanın hesabında duraksama olursa yada cezanın kısmen veya tamamen yerine getirilip getirilmeyeceği yerine getirilirse infaz hakimliğinde duraksamanın giderilmesi veya yerine getirilecek cezanın belirlenmesi için karar istenir.

* Günlük çalışma süresi en az iki saat en fazla 8 saat olacak şekilde denetimli serbestlik müdürlüğünce belirlenir.

* Kasten öldürme, ‘terör’ örgütlü suçlar ve bu şekilde işlenen uyuşturucu suçları, cinsel dokunmazlığa karşı suçlar dışında kalan suçlarda hükümlü aldığı cezanın yarısını cezaevinde geçirecek. Bu cezanın 5’te 1’inide denetim serbestlik ile geçirecek.”

Soylu “Cumhurbaşkanım beni bağışlasın” demişti! İstifası kabul edilmedi

Politika

28 Şubat’ın sembol derneğinde Perinçek kavgası

28 Şubat’ın ve Cumhuriyet Mitinglerinin ateşleyici derneğinin kurucusu ve 17 yıllık başkanı, “Derneği Perinçek ele geçirdi” diyerek istifa etti.

BOLD – Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) Kurucu Genel Başkanı ve 26’ıncı dönem CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, CKD’den istifa ettiğini açıkladı. Sarıhan istifa gerekçesini, “Derneği kuran ve yıllarca emek veren tüm arkadaşlarımın ve kendi emeğime olan saygı ile bugüne dek dernekle üyelik bağımı koparmadım. Ancak giderek gericiliğe teslim olan dernek politikaları karşısında istifayı yeğleyen arkadaşlarımıza ilişkin olarak dernek genel başkanı tarafından yapılan hakaret, karalama ve gerçeğin ters yüz eden açıklama karşısında duyduğum utanç ve iç yangısı ile istifa ediyorum” diye açıkladı.

17 YILLIK BAŞKANDI

“CKD’de, arkadaşlarımın oyları ile kurucu başkan ve on yedi yıl genel başkan olarak görev yaptım. Tüm kurucularımız, yöneticilerimiz ve şubelerimizle büyük bir kararlılıkla kuruluş ilkelerimize sahip çıkmaya çalıştık” diyen Sarıhan’ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Kadının şiddetten korunmasından, laik eğitim ve demokratik Anayasa taleplerine her konuda emeğimizi tüm kadın arkadaşlarımızın emeği ile birleştirdik. Cumhuriyet Mitingleri’nin ateşleyicisi ve düzenleyicisi olduk. Ne var ki o dönemdeki adıyla İşci Partili arkadaşların, kongrede yarattıkları kavga ortamı nedeni ile ertelediğimiz genel kurulu, erteleme kararına karşın fiili durum yaratarak gasp eden parti taraftarları, bizim aday olmadığımız bu seçimde yönetime geldi. O tarihten başlayarak adım adım, dernek yönetimi, siyasi partilerden bağımsız olması gereken yapısını, önce İşci Partisi, ardından da aynı ismin devamı olan Vatan Partisi’nin kadın kollarına dönüştürdü. Anılan tarihten bu yana derneğin amacı doğrultusunda en ufak bir çalışma yapılmayarak, iktidar politikaları ile de özdeşleşen parti kuyrukçuluğu tercih edildi. Daha da ileri gidilerek, demokrasi ve özgürlük taleplerine düşman kesildi.”

CKD, 1997 YILINDA KURULMUŞTU

Cumhuriyet Kadınları Derneği, 28 Şubat sürecinde 1997 yılında kuruldu. ‘Gericiliğe Karşı Kadın Yürüyüşü’ olarak bilinen ve 50 bin kadının katıldığı yürüyüş, 28 Şubat döneminde gerilimi ateşleyen en önemli eylemlerden biriydi. CKD, hemen bu yürüyüşün ardından kuruldu ve yürüyüşün bakiyesine sahip çıktı. Dernek, daha sonra AKP’nin ilk hükümet yıllarında tekrar faal oldu ve “Cumhuriyet Mitingleri” olarak bilinen mitinglerin organizatörlerinden biri oldu.

GENAR: AKP’nin oyları CHP’yle eşitleniyor

Okumaya devam et

Politika

GENAR: AKP’nin oyları CHP’yle eşitleniyor

Geçmişte AKP’nin oylarını sürekli yükselten GENAR bile “radikal düşüş olacak” açıklaması yaptı. İşte son anketlerdeki durumla AKP oyları…

BOLD – Daha önce yaptığı anketlerde AKP’nin oy oranlarını yüksek gösteren GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, AKP’nin oy oranında radikal bir gerileme olacağını söyledi. Aktaş CHP’nin oylarının ise yüzde 30’lara çıkacağını belirtti.

Haber Global’de Erhan Ertürk’ün sunduğu Müzakere programında Genar Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, seçimlerde CHP’nin çok önemli başarı elde ettiğini söyleyerek “CHP’nin oyları yüzde 30’lara çıkacak. AK Parti’nin oyları ise radikal bir gerilemeye sahip olacak” dedi.

Son araştırmalarından bahseden Aktaş, “Son yerel seçimlerden sonra muhalefette ve iktidara mesafeli olan entelektüellerde ‘Seçimlerde CHP önemli bir başarı elde etti. Bu başarı genel seçimlere de yansıyacak’ gibi bir algı oluştu. CHP’nin oyları yüzde 30’lara çıkacak. AK Parti’nin oyları ise radikal bir gerilemeye sahip olacak” diye konuştu.

AKP’NİN OY ORANINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

MetroPOLL Araştırma ‘Türkiye’nin Nabzı Haziran 2020: Bu Pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?’ anketinin sonucunu geçen günlerde açıklamıştı. Anket sonucuna göre, AKP’nin oy oranındaki düşüş sürüyor.

Anket sonucuna göre, AKP’nin şubat ayında 33,9 olan oy oranı, martta 33,7’ye, nisanda 32,8’e, mayısta 30,7’ye ve son olarak haziran ayında 30,3’e geriledi.

Ankette MHP’nin de oy oranı geriledi. MHP’nin mayıs ayında 7,3 olan oy oranı, haziran ayında 6,2’ye düştü.

CHP VE HDP’NİN OYLARI YÜKSELDİ

Ankete göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) oy oranında yükseliş var.

CHP’nin mart ayında 17,7 olan oy oranı, nisan ve mayısta 19,0 ve 21,7’ye ulaştı, haziran ayında ise bu oran yüzde 24’e yükseldi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) de mayıs ayına göre oyunu yükseltti. HDP’nin mayıs ayından 8,4 olan oy oranı, haziranda 8,9’a yükseldi.

Yeni partiler DEVA ve Gelecek ise oylarını yükseltti. DEVA Partisi haziran ayında 1,9 oy oranına ulaşırken, Gelecek Partisi’nin oy oranı 1,4 oldu. İki partinin mayıs ayındaki oy oranı 1,3’tü.

Ankete göre, ‘Kararsızım’ diyenlerin oranı da arttı. Mayıs’ta 7,7 olan kararsızlar haziranda 9,2 oldu.

Okumaya devam et

Politika

“Türkiye siyasi tarihinin en önemli ve en muhteşem seçimi olacak”

Tutuklu muhalif lider Selahattin Demirtaş, muhalefete “hazır olun” çağrısı yaptı. “Önümüzdeki seçimle demokrasiyi yeniden ve gerçek anlamda inşa etme fırsatı doğacak” dedi.

BOLD – Selahattin Demirtaş, “Önümüzdeki seçim, Türkiye siyasi tarihinin en önemli ve en muhteşem seçimi olacaktır” dedi. Türkiye’de etkili bir demokrasi mücadelesinin sadece AKP karşıtlığı üzerinden verilemeyeceğini vurguladı. Muhalefete de önemli bir çağrıda bulundu.

Demirtaş sosyal medya hesabından açıklamaları yaptı:

  • Demokrasi için parlamento içinden ve dışından etkili bir mücadele yürütmek elbette şarttır. Bunu yaparken Türk-Kürt, Alevi-Sünni, laik-muhafazakar ayrımı olmaksızın yan yana durmaktan, yan yana görünmekten imtina etmemeliyiz.
  • Türkiye hepimizindir. Hepimiz birlikte Türkiye’yiz. O halde, birlikte yönetebilme ve geleceği birlikte inşa edebilme erdemini ortaya koymak zorundayız.
  • Sırf AKP karşıtlığı üzerinden gelecek inşa edilemez. Artık AKP’yi değil, geleceği konuşmanın zamanıdır. AKP ilk seçimde kaybedecektir. Ancak bu sırada, demokrasi ilkeleri etrafında topluma güven veren güçlü bir alternatifini ortaya çıkarmak, muhalefetin tarihi sorumluluğudur.
  • Muhalefet artık kendini yakın geleceğin iktidarı olarak görmeli ve bu ciddiyetle, çözüm önerilerini ortaklaştırarak halkla doğrudan buluşmalıdır. Sadece partiler değil; medya, akademi, entelektüel camia ve sivil toplum kuruluşları halkla buluşma etkinlikleri düzenlemelidir.
  • HDP şimdi bunu yapıyor. Ancak bu yetmez. 81 il ve tüm ilçelerde forumlar, paneller, konferanslar, çalıştaylarla tüm muhalefet aynı etkinliklerde buluşabilmeli, Türkiye’nin geleceğini halkla konuşarak netleştirmeli ve halkın gücünü görünür kılmalıdır.
  • Ve tüm partiler şimdiden sahada seçim hazırlığına (seçim güvenliğini de sağlayacak şekilde) başlamalıdır. Önümüzdeki seçim, Türkiye siyasi tarihinin en önemli ve en muhteşem seçimi olacaktır. Bu seçimle, demokrasiyi yeniden ve gerçek anlamda inşa etme fırsatı doğacaktır.
  • Dolayısıyla hem umutlu olun hem dirençli; hem kaygılı olun hem de cesur. Az kaldı. İyiler kazanacak, hep birlikte kazanacağız.

Selahattin Demirtaş için dün yapılan tahliye başvurusu reddedilmişti. Demirtaş, Kasım 2016’dan bu yana cezaevinde tutuluyor.

Okumaya devam et

Popular