Bizimle iletişime geçiniz

Gündem

Cemaate yönelik operasyonlarda el konulan mal varlığı tutarı: 32 milyar dolar

OHAL döneminde el konulan mal varlıklarına ilişkin ilk uluslararası rapor hazırlandı. Yakın dönemin en büyük yağmasını raporun hazırlayıcılarından Ali Yıldız’la konuştuk.

CEVHERİ GÜVEN

BOLD – Türkiye’de aralıklarla kendini tekrar eden mal varlıklarının devlet eliyle el değiştirmesi, mal varlıklarına el koyma uygulamalarının son hedefi Gülen Cemaati oldu. Cemaatin doğrudan Dernekler ve Vakıflar eliyle sahip olduğu çoğunluğu eğitim kurumları olan mülklerin yanında, cemaate yakın iş adamları da mal varlıklarını kaybettiler. Bloke edilen banka hesapları, Milli Emlak’a geçen gayrimenkuller, TMSF eliyle el konulan ve satılan fabrikalarla, Türkiye’deki son mülkiyet hakkı ihlali ve mülkiyet transferinin boyutunun en az 32 milyar dolar olduğu iddia ediliyor.

İnsan hakları ve mülkiyet hakları ihlalleriyle ilgili çalışmalar yapan London Advocacy, konuyla ilgili şuana kadar yapılmış en kapsamlı raporu hazırladı. Platform for Peace & Justice (PPJ) ve London Advocacy iş birliği, Avukat Ali Yıldız, Charles Sturt University Centre for Law and Justice’ten Leighann Spencer birlikte çalıştı ve Oxford Üniversitesinden akademisyen Rui S Verde’nin gözetimi altında tamamlandı.

HUKUKA AYKIRI MÜSADERE

Rapora göre, hukuka aykırı olarak müsadere edilen ya da el konulan mülkiyet haklarının değeri en az 32 milyar dolar.

Dünyanın önde gelen insan hakları savunucularından ve Rusya tarafından hukuka aykırı olarak el konulan varlıklarla ilgili hukuki mücadelesi ile bilinen Bill Browder raporu şöyle duyurdu:

“Bu rapor, Erdoğan’ın Putin ile aynı şeyi yaptığını ortaya koyuyor. Kendisiyle aynı fikirde olmayan herkesi hapse atmanın yanı sıra, mülk saldırıları ile tüm mallarına el koyuyor. Bu rapor, Türkiye’de 32.2 milyar dolarlık yasa dışı el konulmuş mülkü kataloglaştırmış.”

OHAL-KHK ve TMSF/Sulh Ceza Hakimlikleri eliyle kişilerin ve kurumların mülklerine yapılan haksız el koymalarla ilgili raporda, son dört yılda yaşanan mülkiyet hakları ihlallerinin boyutuna ve maddi karşılığına ilişkin önemli detaylar yer alıyor.

ALİ YILDIZ: EN AZ 32 MİLYAR DOLAR

Çalışma ekibinde yer alan Avukat Ali Ali Yıldız, hesaplamada Türkiye Cumhuriyeti’nin el konulan mal varlıklarıyla ilgili açıkladığı verileri ve listeleri baz aldıklarını, listelere yansımamış şirketler ve mülkler de olabileceğinin altını çizdi.

Yıldız, rakamın en az 32 milyar dolar olduğunu belirterek hesaplama yöntemiyle ilgili şöyle konuştu:

“El konulan şirketlerin marka değeri, sahip olduğu piyasa payı, gelecekte elde edeceği karlar, sahip olduğu fikri ve sınai hakları belirleyip hesaplama imkansız. Bunlar dikkate alınırsa belki 2 ya da 3 misli bir değer söz konusu olabilir. Biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığının metrekare birim metrekare değerlerini esas aldık. TBMM raporunda 7.2 milyon metrekare kapalı alana sahip bina Hazine’ye devir edildi deniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının asgari maliyet sirküleri (IV. A, B,C, 915 TL /metrekare) dikkate alındığında bu binaların inşaat maliyeti 6.73 milyar TL (2.23 milyar Dolar, 23/07/2016 tarihi itibariyle) olarak tahmin edilebilecektir. Bu minimum yeniden inşa bedeli ve güncel piyasa değeri bunun 2 ya da 3 misli olabilir.”

Avukat Ali Yıldız, raporu kaleme alan isimlerden.

BÜYÜK HEDEF GÜLEN HAREKETİ AMA EL KOYMA DAHA YAYGIN

Yıldız, OHAL kapsamında mülkiyet hakları ihlal edilenlerin büyük ölçüde Gülen Hareketi ile ilişkili olsalar da medya kuruluşları ve dernekler bazında Kürt ve Sol kesimlerin de mal varlıklarına el konulduğunu söyledi.

OSMANLI’DAN KALMA GELENEK: YARGI KARARI OLMADAN SİYASETEN KATL

Geçmişte Ermeni, Rum ve azınlık mallarına farklı yöntemlerle el konulduğunu hatırlattığımız Ali Yıldız, bunun Osmanlı’dan kalan bir gelenek olduğunu belirtiyor:

“Mal varlığına el koyma aslında Osmanlı’dan kalma bir gelenek. Osmanlı’da görevden alınan kamu görevlileri idam edilince malları da müsadere edilirdi. Siyaseten katl. OHAL kapsamında el koymalar da siyaseten yapıldı, yargı kararı yok, post modern siyaseten katl denilebilir.”

TAZMİNAT MÜMKÜN MÜ?

El konulan mal varlıklarıyla ilgili uluslararası hukuk önünde tazminatın mümkün olup olmayacağı konusuna değinen Ali Yıldız, OHAL’i aşacak tedbirlerin alınamayacağının Anayasa’da da olduğunu, mülkiyet hakkının uluslararası hukukla teminat altına alındığını belirtiyor:

“Uluslararası hukukta jus cogens dediğimiz kurallar vardır. Jus cogens hiçbir sözleşmede düzenlenmese de devletleri bağlayan evrensel, üstün ve emredici kurallardır. Mesela işkence yasağı bunlardır birisidir. Müsadere karşılığında bedel ödemek mecburiyeti de jus cogens bir kuraldır. Bedel ödemeksizin idari işlemle müsadere etmek hukuka aykırıdır. OHAL kapsamında bedelsiz ve süresiz müsadere kesinlikle Sözleşme’nin 15 ve Ek. 1 maddesine aykırıdır.”

Yamanlar Koleji el konulmadan önce saldırıya uğradı.

TÜRKİYE’NİN YAYGIN SORUNU

Geçmişten bugüne Türkiye’deki mülkiyet hakları ihlallerinin incelendiği raporda, Anayasa Mahkemesi tarafından verilen hak ihlali kararlarının yüzde 31’inin mülkiyet hakkı ihlallerinden kaynaklandığı vurgulandı.

EL KONULAN DERNEKLER

OHAL KHK’ları ile 1,419 dernek temelli olarak kapatıldı ve mal varlıkları hazineye devredildi. TBMM’nin 15 Temmuz Darbe Girişimi raporuna göre bu derneklerden 1,326 tanesinin 69,926 üyesi, 81 otomobili ve 178 taşınmazı bulunmaktaydı.

EL KONULAN VAKIFLAR

OHAL KHK’ları ile 145 vakıf temelli olarak kapatıldı ve mal varlıkları Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne (VGM) devredildi. Bu vakıflara ait 2,214 taşınmaz VGM’ne geçti. Bu vakıflardan 123 tanesi 1,531 taşınmaz olmaz üzere 2,3 Milyar TL’lik (826 milyon USD, 23/07/2016 tarihi itibariyle) varlığa sahipti.

EL KONULAN NAKİT MİKTARI

Dönemin Maliye Bakanı, Naci Ağbal’ın 2016 yılı Mayıs ayında yaptığı açıklamaya göre OHAL KHK’ları kapatılan tüzel kişilerin elinde bulunan 472 milyon TL (USD 163.5 milyon, 23/07/2016 tarihi itibariyle) tutarındaki nakit para ve kambiyo senetleri Hazine’ye devredildi.

EL KONULAN GAYRİMENKULLER

Rapora göre; 213,696 taşınmazın tapu kayıtlarına İdare ve Yargı makamlarının talebi ile tedbir konuldu.

ÖZEL OKULLAR

OHAL döneminde 400 bin öğrenci kapasiteli ve 2016 itibariyle 138 bin öğrencinin eğitim görmekte olduğu 1,060 okul temelli olarak kapatıldı ve mal varlıkları Hazine’ye devredildi.

Kamu İhale Kurumu ilanlarına göre 24 derslikli bir okulun yapımı ortalama 7.5 milyon TL’ye ihale edilmektedir. Bu veriden hareketle, kapatılan okulların değeri 7.95 Milyar TL (2.76 milyar USD, 23/07/2016 tarihi itibariyle).

ÖĞRENCİ YURTLARI

TBMM’nin 15 Temmuz Darbe Girişimi raporuna göre OHAL KHK’ları ile 86,397 öğrenci kapasiteli 841 yurt kapatıldı ve mal varlıkları Hazine’ye devredildi.

Kamu İhale Kurumu ilanlarına göre 1,000 öğrenci kapasiteli bir yurdun yapımı asgari 27 milyon TL’ye ihale ediliyor. Bu veriden hareketle, kapatılan yurtların değeri 2.3 Milyar TL (806 milyon USD, 23/07/2016 tarihi itibariyle).

MEDYA KURULUŞLARI

OHAL KHK’ları 34 televizyon, 38 radyo, 73 gazete ve dergi, ve 6 haber ajansı olmak üzere 151 medya kurulusu kapatıldı ve mal varlıkları Hazine’ye devredildi. Kapatılan medya kuruluşlarından iki televizyon, 2 gazete, 1 radyodan oluşan İpek Medya Grubunun değeri Aralık 2015 itibariyle 250 milyon USD.

3 gazete, 1 haber sitesi, 2 TV kanalı ve 1 haber ajansından oluşan Doğan Medya’nın 2018 Mart ayında 1.1 milyar dolara satıldığı göz önüne alındığında kapatılmış olan 151 medya kuruluşunun değerinin 1 milyar dolardan az olamayacağı değerlendiriliyor.

HASTANE VE SAĞLIK KURULUŞLARI

667 ve 689 sayılı KHK’lar ile 47 hastane, sağlık merkezi, poliklinik kapatıldı ve mal varlıkları Hazine’ye devredildi.

Bu sağlık kurumlarından dokuz tanesinin yatak kapasitesi 2,052’ydi. İş ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2016 yılı açıklamasına göre bu kurumlardan 21 tanesinin yıllık cirosu 400 milyon TL’ydi. Kapatılan 47 sağlık kurumunun değeri 1.29 milyar dolar.

Türkiye’nin vergi rekortmenlerinden Koza İpek Holding’in tüm mal varlığına da el konuldu.

ÖZEL ŞİRKETLER

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının TBMM’ye gönderdiği bilgi notuna göre TMSF’ye devir edilen 998 şirketin yanı sıra 1,075 şirket tamamen kapatılarak ticaret sicilinden terkin edildi ve mal varlıkları Hazine’ye devredildi.

11.TMSF’ye devir edilen şirketlerin değeri 58.94 milyar TL (20.4 milyar USD, 23/07/2016 tarihi itibariyle) olarak açıklanırken kapatılıp mal varlıkları Hazine’ye devir edilen 1,075 şirketin değerine dair veri ise yok.

MÜSADERE EDİLEN BİNALAR

Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen 2,214 taşınmazın yanı sıra (Maliye Bakanı, Naci Ağbal’ın açıklamasına göre) 4,351 taşınmaz da Hazine’ye devredildi. Bunlardan 3,361 tanesi bina. Bu binalar, ayni açıklamaya göre, 7.2 milyon metrekare kapalı alana sahiptir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının asgari maliyet sirküleri (IV. A, B, C, 915 TL /metrekare) dikkate alındığında bu binaların inşaat maliyeti 6.73 milyar TL (2.23 milyar Dolar. 23/07/2016 tarihi itibariyle)

ÜNİVERSİTELER

OHAL KHK’ları 15 üniversite ve onlara ait 7 hastane kapatıldı ve mal varlıkları Hazine’ye devredildi.

Kapatılma günü itibariyle, 64,533 öğrencisi olan ve 2,808 akademisyenin çalıştığı üniversitelerin değeri hakkında bir veri yok. Ancak bu üniversitelerden sekizinin (Turgut Özal, Fatih, Zirve, Mevlana, Melikşah, Gediz, Süleyman Şah ve İpek Üniversitesi) değerinin 23/07/2016 tarihi itibariyle asgari 1.5 milyar USD olduğu raporlaştırıldı.

EN AZ 32 MİLYAR DOLAR

Raporda OHAL KHK’ları ve Terörle Mücadele kanunları kullanılarak el konulan mal varlıklarının değerinin OHAL ilan edildiği 23/07/2016 itibariyle en az 32.24 Milyar USD olduğu ifade edildi.

TAZMİNAT HARİÇ

Rapor, ayrıca adil yargılama prensiplerine uygun bir yargılama olmaksızın ve tazminat ödenmeksizin gerçekleştirilen bu el koyma işlemlerinin niteliği itibariyle müsadere olduğu ve bu işlemlerin; Uluslararası Teamül Hukuku, BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (md. 17) BM Medeni ve Siyasal Haklara İlişkin Sözleme (md.4), AIHS (md. 15), AIHS 1. Ek Protokol, Anayasa, (md. 13-35-38-46-47), Türk Ceza Kanunu (md. 54), OHAL Kanunu ve Anayasa Mahkemesi içtihatlarına aykırı olduğunu belirtildi.

Raporun tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Gündem

Türkiye’de tematik parklar ve lunaparklar pazartesiden itibaren kapılarını açıyor

Lunapark ve tematik parklar, temizlik, maske ve mesafe şartıyla 6 Temmuz’dan itibaren faaliyetlerine başlayabilecek. Kurallara uymayanlara para cezası verilecek.

BOLD – İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “Lunapark ve Tematik Parklarla İlgili Alınması Gereken Önlemler” konulu genelge gönderdi. Genelgede, Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın olarak ilan edilen yeni tip koronavirüsün (Kovid- 19) Türkiye’de yayılmasını engellemek amacıyla daha önce valiliklere gönderilen genelge ile lunapark ve tematik parklar gibi eğlence tesislerinin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu hatırlatıldı. İçerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde ise salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek tekrar faaliyete geçmeleri sağlandığı ifade edildi.

Bu çerçevede Sağlık Bakanlığının 2 Temmuz yazısının yanı sıra Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ne Lunapark ve Tematik Parklarda Uygulanacak Tedbirler’in eklendiği belirtildi. Lunapark ve tematik parkların 6 Temmuz’dan itibaren, gezici olmamak (2020 Yılı içerisinde sadece bir yerde faaliyet göstermek) kaydı ile genelgede belirtilen kurallara riayet ederek faaliyetlerine başlayabilecekleri kaydedildi.

Genelgede, lunapark ve tematik parklarda uyulması gereken tedbirler de şu şekilde sıralandı:

  • Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yazı ile bildirilen, Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin “Lunapark ve Tematik Parklarla İlgili Alınması Gereken Önlemler” başlığında belirlenen tedbirler eksiksiz bir şekilde uygulanacak.
  • Ziyaretçilerin temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymalarına yönelik gerekli tedbirlerin alınması sağlanacak.
  • Giriş-çıkışlar kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenecek. Girişlerde ziyaretçiler sıra ile içeri alınacak ve sırada durulması gereken alanlar sosyal mesafe kuralına (en az 1 metre) uygun şekilde yer işaretlemeleri yapılacak.
  • Lunapark ve tematik parklardaki eğlence aralarının başlama ve bitiş zamanları kalabalığı önlemek için birbirinden farklı olacak şekilde planlanacak.
  • Personele, Kovid-19’un bulaşma yolları ve virüsten korunmak için alınacak önlemler hususunda eğitim verilecek.
  • Lunapark ve tematik parkların içinde bulunan mesire alanları, restoranlar, kafeler ve diğer işletmeler kendi sektörleri ile ilgili genelge ve tedbirlere tabi olarak çalışacak.
  • Kovid-19 salgınına karşı alınacak tedbirlerin uygulanmasından sorumlu ve denetim ekiplerinin iletişim içinde olacağı, işletmenin koronavirüs sorumlusu/sorumluları görevlendirilecek.
  • Valilik/Kaymakamlıklarca, lunapark ve tematik parkların faaliyetlerini genelgede sıralanan kurallara göre sürdürmeleri için Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72’nci maddeleri uyarınca gerekli kararlar alınacak.
  • İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları doğrultusunda faaliyete başlayacak lunapark ve tematik parkların haftada en az bir kez denetlenmesinin sağlanacak. Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

Okumaya devam et

Gündem

Ozan Güven’e genç meslektaşlarından tepki: Şiddetin her türlüsüne karşıyız

Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak, sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı ileri sürülen Ozan Güven’e tepki gösterdi. İkili, “Şiddetin her türlüsüne karşıyız” dedi.

BOLD – Sosyal medya uzmanı sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı haberleriyle son günlerde Türkiye’nin gündemini meşgul eden oyuncu Ozan Güven’e genç meslektaşlarından tepki geldi. İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, önceki akşam Etiler’deki bir mekan çıkışı görüntülendi. Burada muhabirlerin sorularını yanıtlayan ikili, Ozan Güven’in sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiaları hakkında konuştu. Posta’da yer alan habere göre ikili, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Kadına şiddete hayır! Konunun içeriğini bilmiyoruz ama şiddetin her türlüsüne karşıyız.”

Şiddetli ilişki: Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz birbirleri hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı

Okumaya devam et

Gündem

Sakarya’daki havai fişek faciası hakkında soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Sakarya Hendek’te Havai Fişek Fabrikası’nda meydana gelen patlamayla ilgili olarak idari soruşturma başlatıldığı açıkladı. Bu kapsamda 1 Mülkiye başmüfettişi, 1 polis başmüfettişi, 1 jandarma müfettişi görevlendirildi.

BOLD – Sakarya’da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 3 işçiyi arama çalışmaları devam ederken İçişleri Bakanlığı patlamaya ilişkin idari soruşturma başlattı. Bakanlık, soruşturma için 3 müfettiş görevlendirdi.

İçişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle: “Sakarya Hendek’te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili olarak idari soruşturma başlattı. Bu kapsamda Bakanlığımızca; 1 Mülkiye Başmüfettişi, 1 Polis Başmüfettişi ve 1 Jandarma Müfettişi görevlendirildi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Patlamada hastaneye kaldırılan 114 kişiden 92’si taburcu olurken 22’sinin tedavisinin sürdüğü, 4 kişinin de hayatını kaybettiğini açıklandı.

Okumaya devam et

Popular